Đường AN DƯƠNG VƯƠNG

Từ bến Phú Định đến ngã tư Tân Hòa Đông.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 13 quận 6, từ bến Phú Định đến ngã tư Tân Hòa Đông, dài khoảng 3480 mét, chung với huyện Bình Chánh , qua ngã ba Lý Chiêu Hoàng, các ngã tư Kinh Dương Vương, Bà Hom.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường từ Rạch Cát đi Bà Điểm. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường An Dương Vương cho đến nay.