Đường NGUYỄN VĂN ĐẬU

Từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và phường 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 20 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là đường làng số 20. Ngày 8-2-1955 đặt tên đường Ngô Tùng Châu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Văn Đậu cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *