Đường ĐẶNG TRẦN CÔN

Từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Du dài khoảng 35m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn phường BếnThành quận I, khởi đầu từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Du. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc lọai xưa nhất của vùng Sài Gòn. Thời Pháp thuộc mang tên đường Farinole. Ngày 19-10-1985, chính quyền Sài Gòn dổi là đường Đặng Trần Côn. Sau ngày 20-4-1975 vẫn dùng tên này.

Đường ĐẶNG DUNG

Từ đường Trần Khắc Chân đến đường Nguyễn Văn Nguyễn (Nguyễn Hữu Cảnh cũ), dài 530m, lộ giới 10m.

 1. Vị trí: đường Đặng Dung nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Trần Khắc Chân đến đường Nguyễn Văn Nguyễn (Nguyễn Hữu Cảnh cũ) qua ngã tư Trần Nhật Duật. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường này trước năm 1953, có tên là đường Jean Mazer thuộc đất hang Cogisa. Ngày 24-10-2953 chủ nhân hãng này hiến cho đô thành Sài Gòn làm tài sản công cộng khu vực các đường Trần Quý Khoách… Trần Khắc Chân. Đến ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là Đặng Dung, nay vẫn gọi là đường Đặng Dung như cũ.

 

Đường CHƯƠNG DƯƠNG

Từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Văn Cừ dài 3056m, lộ giới 40m.

 1. Vị trí: Đường Chương Dương (tên cũ là Bến Chương Dương) nằm trên địa bàn các phườngCầu Kho, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh quận I. Đường khởi đầu từ đường HàmNghi đến đường Nguyễn Văn Cừ (Cộng Hòa cũ), nối đầu bến Hàm Tử, nằm trên bờ kênh BếnNghé, qua ngã tư Hồ Tùng Mậu và cầu Khánh Hội, ngã ba TônThất Đạm… đến đường Nguyễn Cảnh Chân, lưu thông hai chiều.
 2. Lich sử: Đường này (trước năm 1975 gọi là Bến Chương Dương, vì dọc kinh Bến Nghé cho ghe tàu nhỏ đậu bốc hàng) thuộc vào một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn. Nguyên đường này là 2 đường khác nhau, đọan từ Hàm Nghi đến Nguyễn Thái Học có tên là Quai d’Arroyo Chinois, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Cảnh Chân có tên Quai de Belgique. Sau khi thành lập chế độ đệ nhất cộng hòa, chính quyền Sài Gòn nhập cả đường trên thành Bến Chương Dương (ngày 23-3-1955). Nay gọi là đường Chương Dương.

Đường HÀM NGHI

Từ đường Hàm Nghi đén công trường Quách Thị Trang, dài 988m. Lộ giới 56m.

 1. Vị trí: đừong Hàm Nghi nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến công trường Quách Thị Trang (Bùng binh chợ BếnThành) qua các ngã ba hẻm HàmNghi, Hải Triều, bên phải các ngã tư Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm, Pasteur, Nam Kì Khởi Nghĩa. Đường này thuộc loại xưa và lớn nhất của đô thành Sài Gòn cũ, đường có ba lối đi: lối ở giữa rộng dành cho xe hơi đi hai chiều. Hai lối hai bên dành cho xe 2, 3 bánh theo hướng một chiều, bên trái từ Công trường ra đường Tôn Đức Thắng, bên phải theo chiều ngược lại.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa và rộng nhất thành phố, khi người Pháp mới chiếm Sài Gòn, khởi đầu đây còn là 1 con rạch, hai bên bờ có 2 con đường cùng mang tên số 3. Sau đường phía Bắc, tức nay là đường một chiều từ đường Tôn Đức Thắng vào Công trường được đặt tên là đường Canton, còn đường bờ phía Nam tức là đường một chiều theo hướng Công trường ra đường Tôn Đức Thắng được đặt tên là đường Ayot. Khoảng năm 1870, rạch được san lấp thành đường phẳng và hai đường gọi chung tên là đường Canton do quyết định ngày 14-5-1877 của thống đốc Nam Kì. Đến ngày 24-2-1897, hai đường lại tách riêng ở giữa có tiểu đảo. Đường phia Bắc đặt tên là đường Krantz, đường phía Nam là đường Duparré. Từ ngày 22-4-1920, hai đường nhập một và mang tên chung là Đại lộ de la Somme. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đại lộ Hàm Nghi. Sau ngày 30-4-1975 vẫn gọi là đường Hàm Nghi cho đến nay.

Đường HẢI TRIỀU

Từ đường Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu dài 170m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Hải Triều nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Hụê, dài khỏang 100m. Đường lưu thông một chiều theo hướng từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Hụê.
 2. Lịch sử: đường này thời Pháp thuộc là đường hẻm, lúc đầu chưa có tên, ngày 27-8-1926 người Pháp đặt tên là đường Phú Kiệt. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi tên là đường Hải Triều cho đến nay.

Đường CÔ GIANG

Từ đường Nguyễn Thái Học đến Hồ Hảo Hớn (Huỳnh Quang Tiên cũ) dài 630m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn các phường Cầu Kho và Cô Giang, khởi đầu từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn song song với đường Cô Bắc. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường này từ năm 1920 mới đặt tên (ngày 14-4-1920) là đường Douaumont đến đầu năm 1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Cô Giang, sau ngày 30-4-1975 vẫn gọi là đường Cô Giang, như cũ.

Đường TRƯƠNG QUỐC DUNG

Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hữu Trang.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8, 10 quận Phú Nhuận, từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hữu Trang, dài khoảng 500 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, ngã ba Hoàng Diệu.
 2. Lịch sử: Lúc đầu gọi là hẻm Trần Tấn Nhứt. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trương Quốc Dụng cho đến nay. (lâu nay chữ Dụng viết sót dấu thành Trương Quốc Dung, nay sửa lại cho đúng là Trương Quốc Dụng).

Đường TRẦN VĂN ĐANG

Từ đường Lê Văn Sĩ đến đường CMT8.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Phú Nhuận chung với quận 3, từ đường Lê Văn Sĩ đến đường CMT8, dài khoảng 900 mét, lộ giới 16 – 30 mét, đoạn trên địa bàn quận Phú Nhuận và một đoạn của quận 3 nằm dọc theo đường ray xe lửa.
 2. Lịch sử: Đoạn dọc theo đường ray xe lửa là hành lang an toàn của đường ray và đoạn cuối là đường hẻm đi trong xóm, trước kia chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Hoàng Đạo. Ngày 4-4-1985 được đổi là đường Trần Văn Đang.

Đường TRẦN KHẮC CHÂN

Viết đúng tên là Trần Khắc Chân, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hồ Văn Huê.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 9, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hồ Văn Huê, dài khoảng 400 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Hoàng Văn Thụ.
 2. Lịch sử: Đường này trước là con hẻm chưa có tên, từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Khắc Chân cho đến nay.

Đường TRẦN KẾ XƯƠNG

Từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu.

 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu, chung với quận Bình Thạnh, dài khoảng 750 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã ba Nhiêu Tứ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
 2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Kế Xương cho đến nay.