Tag Archives: đường Sài Gòn

Đường HÀN THUYÊN

Từ công trường Công Xã Paris đến đường Nam Kì Khởi Nghĩa dài khoảng 282m, lộ giới 20m.

  • Vị trí: đường Hàn Thuyên nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Nam Kì Khởi Nghĩa đến bên hông nhà thờ Đức Bà, công trường Công Xã Paris, qua ngã tư Pasteur. Đường lưu thông hai chiều.
  • Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất của đô thành Sài Gòn, vì nằm trước Dinh Độc Lập (Thống Nhất). Lúc mới chiếm Sài Gòn, người Pháp làm đường này vào khoảng 1871 và đặt tên là đường Hồng Kông. Đến ngày 24-2-1897 đổi là đường Amiral Page. Từ ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Hàn Thuyên đến nay.

Đường CHU MẠNH TRINH

Từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Du dài 387m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Đakao, Quận I, khởi đầu từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Du qua các ngã tư Lý Tự Trọng và ngã ba Nguyễn Trung Ngạn. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: Đường là một trong các đường cổ nhất của Sài Gòn. Từ ngày 2-6-1871, gọi là đườn Phnom Pênh, đến ngày 24-2-1897, đổi là đường Lafont. Sau năm 1954 vào ngày 19-10-1955 chính quyền Ngô Đình Diệm đổi tên là đường Chu Mạnh Trinh. Từ ngày 30-4-1975 vẫn dung tên này cho dến nay.