Tag Archives: đường Sài Gòn

Đường LÊ CÔNG KIỀU

Từ đường Nguyễn Thái Bình đến đường Phó Đức Chính, dài khoảng 188m, lộ giới 10m.

Vị trí: đường Lê Công Kiều nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình quận I, bắt đầu từ đường Nguyễn Thái Bình đến đường Phó Đức Chính. Đường này lưu thông 2 chiều.

Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, có từ thời Pháp thuộc nhưng lúc đầu chỉ là con hẻm.  Mãi đến ngày 26-4-1920, đường được mở rộng và đặt tên là đường Reims. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Công Kiều cho đến ngày nay.

Đường LÊ ANH XUÂN

Từ đường Lê Lai đến đường Lý Tự Trọng dài 202m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Lý Tự Trọng qua ngã tư Lê Thánh Tôn. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc khi chưa có ga Sài Gòn, đường này nối liền với đường Boresse (nay là Yersin). Từ 26-10-1920, chỉ còn đoạn hiện nay và mang tên đường Chemin des Dames. Từ 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Phi. Từ ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Lê Anh Xuân.

Đường KÝ CON

Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo dài 570m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: ở quận I nằm trên đường Cầu Ông Lãnh, khởi đầu từ bến Chương Dương đến đường Nguyễn Thái Bình qua ngã tư Nguyễn Công Trứ. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gò, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường số 34. Từ ngày 14-5-1877, đổi tên là đường Marchaise. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Ký Con cho đến nay.

Đường HUỲNH THÚC KHÁNG

Từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang dài 626m, lộ giới 20m và 30m.

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận  I, khởi đầu từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành, qua các ngã tư Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường này lưu thông 1 chiều theo hướng công trường Quách Thị Trang tới đường Nguyễn Huệ.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc là 2 đường khác nhau. Đường thứ nhất khởi đầu từ bùng binh Sài Gòn tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc đầu mang tên đường Ancienne Rue Latérale Nord du chemin de fer. Từ năm 1922 đổi là đường Hamelin. Ngày 29-3-1917, tách riêng thành một đường, mang tên là đường Đỗ Hữu Vị. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập 2 đường làm một và đặt tên là đường Huỳnh Thúc Kháng cho đến nay.

Đường HUỲNH KHƯƠNG NINH

Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm, dài 248m, lộ giới 12m.

 1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 28. Từ năm 1906 người Pháp đặt tên là đường Ariès. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là Huỳnh Khương Ninh chô đến nay.

Đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

Từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, dài 450m. Lộ giới 20m

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, sau lưng Dinh Thống Nhất, khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử:  đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, vì nó nằm sau dinh Norodom, thời Pháp thuộc mang tên đường Miss Cawell. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Huyền Trân Công Chúa cho đến nay. Khoảng từ năm 1963-1975, đường này bị rào, cấm lưu thông vì vấn đề an ninh của Dinh Độc Lập.

Đường HUYỀN QUANG

Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh, dài 101m, lộ giới 8m.

 1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này có từ thời Pháp thuộc, mang tên là đường Génibrel. Từ năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Huyền Quang cho đến nay. Đường này nhỏ, không quan trọng nên trên bản đồi trước kia và hiện nay không ghi và vẽ được vì tỉ lệ quá nhỏ.

Đường HOÀNG SA

Từ cầu Thị Nghè đến cống hợp lưu dài khoảng 8600m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Hoàng Sa nằm trên địa bàn phường Đakao quận 1, 3, Phú Nhuận, Tân Bình, trên bờ Nam kênh Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc dài khoảng 8600m.
 2. Lịch sử: đường này chạy dọc kênh Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc, mới mở sau khi mở rộng, nạo vét lồng kênh này và di dời một số nhà dân lấn chiếm bờ và lòng kênh.

Đường HỒ TÙNG MẬU

Từ đường Chương Dương đến Tôn Thất Thiệp, dài 426m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Hồ Tùng Mậu nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I khởi đầu từ đường Chương Dương đến đường Tôn Thất Hiệp, qua ngã ba Nguyễn Công Trứ bên trái, ngã tư Hàm Nghi và các ngã ba Hải Triều, Ngô Đức Kế bên phải; ngã tư Huỳnh Thúc Kháng. Đường lưu thông một chiều theo hướng cầu Khánh Hội vào đường Tôn Thất Thiệp.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường Adran. Từ ngày 26-4-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là Võ Di Nguy. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Hồ Tùng Mậu như hiện nay.

Đường HỒ HUẤN NGHIỆP

Từ công trường Mê LInh đến đường Tôn Thất Thiệp dài 120m lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Hồ Huấn Nghiệp nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ Công trường Mê Linh, nơi có tượng đài Trần Hưng Đạo đến đường Đồng Khởi. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất thành phố, ở khu vực có nhiều nhà hàng và khách sạn. Thời Pháp thuộc, lúc đầu mang tên số 7. Từ ngày 27-1-1871, người Pháp đặt tên đường Turc. Từ ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Hồ Huấn Nghiệp cho đến nay.