Tag Archives: đường Sài Gòn

Đường BÙI THỊ XUÂN

Từ đường CMT8 đến đường Cống Quỳnh, dài 652m, lộ giới 15m.

 1. Vị trí: đường Bùi Thị Xuân,, Quận I nằm trên địa bàn 2 phường: Bến Nghé và Phạm Ngũ Lão, khởi đầu từ đường CMT8 đến đường Cống Quỳnh, qua ngã ba Lê Thị Riêng, các ngã tư Tôn Thất Tùng, Lương Hữu Khánh, ngã ba Nam Quốc Cang. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc (trước năm 1945), ngày 12-2-1914 đặt tên là đường Duranton. Sau năm 1954 (22-3-1955), chính quyền Sài Gòn đổi tên là Bùi Thị Xuân, nay vẫn dung tên này như cũ.

Đường CÔ BẮC

Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn (Huỳnh Quang Tiên cũ) dài 670m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này ở phường Cô Giang quận I nằm trên ranh giới các phường Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, khởi đầu từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hồ Hảo Hớn, qua 2 ngã tư Đề Thám và Nguyễn Khắc Nhu. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: trước năm 1920 chỉ là một đường đất, lúc đầu mang tên là đường số 9. Từ ngày 23-1-1943 chính quyền thuộc địa Pháp gọi là đường Monseigneur Dumortier. Sau ngày 22-3-2955, chính quyền Sài Gòn đổi tên mới gọi là đường Cô Bắc. Sau ngày thống nhất đất nước vẫn sử dụng tên Cô Bắc cho đến ngày hôm nay.

Đường BÀ LÊ CHÂN

Từ đường Trần Quang Khải đến đường Hai Bà Trưng.

 1. Vị trí: đường Bà Lê Chân nằm trên địa bàn phường Tân Định, Quận I khởi đầu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Quang Khải, dài 193m, lộ giới 12m, qua ngã ba Mã Lộ,. Đường lưu thông một chiều theo hướng Hai Bà Trưng đến Trần Quang Khải
 2. Lịch sử: thời Pháp thuộc (trước năm 1945) đây chỉ là một đường nhỏ bên cạnh chợ Tân Định, mang số 42.  Ngày 30-3-1906, chính quyền thuộc địa Pháp đặt tên là đường Frostin. Ngày 19-10-1955, chính quyền Sài Gòn đặt tên là Bà Lê Chân. Nay vẫn giữ lại tên cũ.

Đường HAI BÀ TRƯNG

Từ đường Tôn Đức Thắng (Cường Để cũ) đến Cầu Kiệu dài khỏang 2967m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn các phường Bến Nghé, Đakao và Tân Định quận I, gồm các phường 6, 8 quận 3. Đường khởi đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Kiệu dài khỏang 2100m qua các ngã ba Thi Sách bên phải, Mạc Thị Bưởi bên trái ngã tư Đông Du, công trường Lam Sơn bên trái, các ngã tư Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, công trường Lam Sơn bên phải, ngã tư Lê Duẩn, ngã ba  Nguyễn Văn Chiêm. Các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Cao Vân, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Nguyễn Văn Thủ bên phải, các ngã tư Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, các ngã ba Đinh Công Tràng, Nguyễn Hữu Cầu bên phải, Trần Quốc Tỏan bên trái, Bà Lê Chân bên phải, Lý Chính Thắng bển trái. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này thuộc lọai xưa và lớn nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc. Lúc đầu mang tên đường Impériale. Năm 1870 đổi tên là đường Nationle. Từ ngày 4-4-1902, đổi tên lad đường Paul Blanchy. Ngày 28-11-1952, chính quyền Bảo Đại cắt đọan từ Lê Duẩn đến Cầu Kiệu thành đường riêng và đặt tên là đường Trưng Nữ Vương. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn nhập chung hai đường làm một và đổi tên là đường Hai Bà Trưng cho đến nay.

Đường ĐỒNG KHỞI

Từ đường Tôn Đức Thắng (Cường Để cũ) đến đường Nguyễn Du, dài khỏang 907m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Du qua ngã tư Ngô Đức Kế, ngã ba Hồ Huấn Nghiệp, ngã tư Mạc Thị Bưởi … đến công trường công xã Paris. Đường này cấm các lọai xe 3 bánh, lưu thông một chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sài Gòn cũ. Thời Pháp mới chiếm đường mang tên số 16. Từ ngày 1-2-1897, cắt đọan từ Quảng trường công xã Paris đến Quảng trường Quốc tế thành 1 đường riêng đặt tên đường là đường Blancsubé, rồi Catinat. Sau hiệp định Genève, chính quyền Sài Gòn đổi đường Catinat thành đường Tự Do

Sau ngày 30-4-1975, chính quyền Quân quản Sài Gòn – Gia Định (ngày 14-8-1975) đổi tên là đường Đồng Khởi cho đến hiện nay.

Đường ĐÔNG DU

Từ đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) đến đường Đồng Khởi (Tự Do cũ) dài khỏang 382m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường Thái Văn Lung đến đường Đồng Khởi, qua các ngã tư Hai Bà Trưng, Thi Sách. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của thành phố Sài Gòn cũ. Thời Pháp thuộc đường mang tên đường số 11. Ngày 2-6-1871, đặt tên là đường Tự Đức, ngày 24-2-1897, đổi  lại là đường Amiral Dupré. Đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi lại là đường Thái Lập Thành (ông Thái Lập Thành nguyên là Tổng trấn Nam phần kiêm đô trưởng Sài Gòn là một trí thức họat động nội thành Sài Gòn bị các lực lượng vũ trang kháng chiến cho nổ bom giết viên tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp Chanson tại Sa Đéc năm 1951 do ông mặt báo, ông bị chết lây). Ngày 14-8-1975, chính quyền Quân quản Sài Gòn – Chợ Lớn đổi tên là đừơng Đông Du. Nay vẫn dùng tên này.

Đường ĐỀ THÁM

Từ đường Chương Dương đến đường Phạm Ngũ Lão dài khỏang 810m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường Đề Thám nằm trên địa bàn phường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, phường Phạm Ngũ Lão quận I, khởi đầu từ Chương Dương qua các ngã tư Cô Giang, Cô Bắc, Trần Hưng Đạo, Bùi Viện chấm dứt ở đường Phạm Ngũ Lão.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn. Thời Pháp thuộc lúc đầu quen gọi là chợ Đũi. Từ ngày 26-4-1920 chính quyền thuộc địa Nam Kỳ đặt tên là đường Dixmude. Sau cách mạng tháng 8 rồi năm 1955 chính quyền Sài Gòn đặt tên là đường Đề Thám, cho đến ngày nay vẫn gọi là đường Đề Thám như trước.

Đường LÊ LỢI

Từ đường Đồng Khởi đến công trường Quách Thị Trang, dài 607m, lộ giới 56m.

 1. Vị trí: đường Lê Lợi ở quận  nằm trên địa bàn phường Bến Thành, bắt đầu từ công trường Lam Sơn đến công trường Quách Thị Trang ở chợ Bến Thành, qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã ba Nguyễn Trung Trực bên phải. Đường này là một đại lộ, lòng đường có 3 lối đi dành cho xe cộ, có 2 tiểu đảo ngăn chia. Ở giữa dành cho loại xe bốn bánh, nhưng cấm các loại xe vận tải, lưu thông 2 chiều. Lối đi 2 bên một chiều dành cho xe đạp và xe gắn máy, phía bên phải tức dãy nhà số chẵn the chiêu từ công trường Lam Sơn đến chợ Bến Thành. Phía bên trái tức dãy nhà số lẻ theo chiều ngược lại.
 2. Lịch sử: đây là một trong các đường xưa nhất thuộc đô thành Sài Gòn. Lúc Pháp mới chiếm Sài Gòn đường mang số 13; từ năm 1865 gọi là đường Bonard đến những năm kí hiệp định Genève. Đến ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Lê Lợi. Sau ngày thống nhất đất nước đường này vẫn giữ tên là đường Lê Lợi cho đến nay.

Đường LÊ LAI

Từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 1016m, lộ giới 20m.

 1. Vị trí: đường này thuộc phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trãi qua các ngã ba Trương Định, Phạm Hồng Thái, ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa, ngã ba Nguyễn Văn Tráng và ngã ba Tôn Thất Tùng. Đường lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này có từ ngày người Pháp làm ga xe lửa Sài Gòn. Từ ngày 29-3-1917, mang tên Rue Latérale Nord de la Gare. Năm 1920, đổi tên là đường Colonel Boudonnet. Ngày 22-3-1955, chính quyền Sài Gòn đổi là đường Lê Lai. Hiện nay vẫn giữ nguyên tên này.

Đường LÊ DUẨN

Từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài 1365m, lộ giới 40m.

 1. Vị trí: đường nằm trên địa bàn phường Bến Thành và phường Đakao quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước Thảo Cầm Viên đén đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua các ngã tư Pasteur, ngã ba Phạm Ngọc Thạch bên phải, công trường công xã Paris bên trái, ngã tư Hai Bà Trưng, ngã ba Lê Văn Hưu bên trái, các ngã tư Mạc Đĩnh Chi, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng. Đường này lưu thông 2 chiều.
 2. Lịch sử: đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc, đường này mang tên đường Norodom bắt đầu từ 1871, vì Dinh Thống Nhất lúc đó gọi là dinh Norodom. Từ năm 1950, khi hoàng đế Bảo Đại lập chính phủ, đặt thủ đô tại Sài Gòn, dinh Norodom đổi là Dinh Độc Lập, và đường Norodom được đổi là đường Thống Nhất. Sau 30-4-1975, chính phủ cách mạng lâm thời đổi dinh Độc Lập thành dinh Thống Nhất và đường Thống Nhất là đường 30-4. Năm 1986, sau khi ông Lê Duẩn (tổng bí thư ĐCS Việt Nam) mất, thành phố đổi tên là đường Lê Duẩn.