Tag Archives: đường sa

Đường HỒ HẢO HỚN

Từ đường Chương Dương đến Nguyễn Cư Trinh dài khoảng 479m, lộ giới 20m.

  1. Vị trí: nằm trên địa bàn phường Cô Giang quận I, bắt đầu từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 400m qua các ngã ba Cô Giang, Cô Bắc bên phải. Đường lưu thông 2 chiều.
  2. Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất Sài Gòn, thời Pháp thuộc hợp cùng đường Cống Quỳnh mang tên đường Blancsubé Cầu Kho. Từ ngày 26-10-1920, tách khỏi đường Cống Quỳnh và mang tên đường Huỳnh Quang Tiên cho đến ngày 4-4-1985 UBND thành phố đổi là đường Hồ Hảo Hớn như hiện nay.