Tag Archives: đường hồ tùng mậu

Đường Hồ Tùng Mậu

Từ đường Chương Dương đến Tôn Thất Thiệp, dài 426m, lộ giới 20m.

Vị trí: đường Hồ Tùng Mậu nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I khởi đầu từ đường Chương Dương đến đường Tôn Thất Hiệp, qua ngã ba Nguyễn Công Trứ bên trái, ngã tư Hàm Nghi và các ngã ba Hải Triều, Ngô Đức Kế bên phải; ngã tư Huỳnh Thúc Kháng. Đường lưu thông một chiều theo hướng cầu Khánh Hội vào đường Tôn Thất Thiệp.

Lịch sử: đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc đầu mang tên đường Adran. Từ ngày 26-4-1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là Võ Di Nguy. Ngày 4-4-1985, UBND thành phố đổi là đường Hồ Tùng Mậu như hiện nay.

Rue d'Adran năm 1910
Rue d’Adran năm 1910
Rue d'Adran
Rue d’Adran
Rue d'Adran, phía sau Chợ cũ
Rue d’Adran, phía sau Chợ cũ
Quân Nhật vào Sài Gòn từ đầu đường Rue d'Adran, từ phía Cầu Quay năm 1941
Quân Nhật vào Sài Gòn từ đầu đường Rue d’Adran, từ phía Cầu Quay năm 1941
Tiệm chạp phô góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy năm 1965
Tiệm chạp phô góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy năm 1965
Đường Võ Di Nguy năm 1965, vẫn còn các kios bán đồ dùng học tập cho học sinh
Đường Võ Di Nguy năm 1965, vẫn còn các kios bán đồ dùng học tập cho học sinh
Từ năm 1956 đổi tên là Võ Di Nguy
Từ năm 1956 đổi tên là Võ Di Nguy
Tòa đại sứ Mỹ năm 1965, góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy
Tòa đại sứ Mỹ năm 1965, góc Hàm Nghi và Võ Di Nguy
Góc đường Võ Di Nguy và Hàm Nghi, nay là bánh mì Như Lan
Góc đường Võ Di Nguy và Hàm Nghi, nay là bánh mì Như Lan