Hòn Ngọc Viễn Đông

nơi có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về Sài Gòn

SAIGON Rạp Alliance Française – 6 Thái Văn Lung, quận 1. Rạp của Trung Tâm Văn Hóa Pháp chiếu toàn phim Pháp không có phụ đề Việt ngữ, hiếm khi thấy người Việt đi xem. Mặc dù mấy ông Tây rất ghét Mỹ, nhưng đôi khi có chiếu phim Mỹ. Rạp Cinéma Catinat – đường …

Continue reading