Mùa Noel ngày cũ

Chào đón mùa Noel bằng bộ ảnh Noel Sài Gòn thập niên 60, người Sài Gòn ngày ấy cũng rộn ràng đón Noel với những quầy hàng bán đồ trang trí Noel, ông sao, cây thông, hang đá….

giang-sinh-noel-saigon-xua-3

#1 – Một người lính Úc đang xem những vật trang trí Noel. Ảnh: Bettmann, 1966

giang-sinh-noel-saigon-xua-4

#2 – Những hang đá được bày bán

giang-sinh-noel-saigon-xua-2

#3 – Noel 1964 trên đường Nguyễn Huệ

giang-sinh-noel-saigon-xua-5

#4 – Bày bán trên vỉa hè đường Lê Lợi – 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-6

#5 – Noel Saigon 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-7

#6 – Noel Saigon 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-21

#7 – Noel Saigon 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-20

#8 – Noel Saigon 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-10

#9 – Noel Saigon 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-11

#10 – Noel Saigon 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-12

#11 – Noel Saigon 1964

giang-sinh-noel-saigon-xua-8

#12 – Các vật dụng trang trí Noel – 1966

giang-sinh-noel-saigon-xua-1

#13 – Bên hông nhà thờ Đức Bà – 1967

giang-sinh-noel-saigon-xua-13

#14 – Noel Saigon 1967

giang-sinh-noel-saigon-xua-9

#15 – Hang đá, dây kim tuyến và các vật dụng trang trí Noel, 1970

giang-sinh-noel-saigon-xua-14

#16 – Kính Rayban đường bày bán trên vỉa hè

giang-sinh-noel-saigon-xua-15

#17 – Một kios bán dây kim tuyến và các vật dụng trang trí Noel trên đường Nguyễn Huệ

giang-sinh-noel-saigon-xua-16

#18 – Một Kios bán dây kim tuyến và các vật dụng trang trí Noel trên đường Nguyễn Huệ

giang-sinh-noel-saigon-xua-17

#19 – Đèn ông sao, hang đá, và vật dụng trang trí Noel được bày bán trên đường

giang-sinh-noel-saigon-xua-18

#20 – Một Kios bán dây kim tuyến và các vật dụng trang trí Noel trên đường Nguyễn Huệ

giang-sinh-noel-saigon-xua-19

#21 – Noel Saigon 1970