Đường TRANG TỬ

Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Phạm Đình Hổ.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận 6, từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Phạm Đình Hổ, dài khoảng 663 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Quai De Phước Kiến. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Trang Tử cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *