Đường TRẦN TRUNG LẬP

Từ đường Cao Văn Lầu đến đường Mai Xuân Thưởng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2 quận 6, từ đường Cao Văn Lầu đến đường Mai Xuân Thưởng, dài khoảng 140 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Đường này mới qui hoạch năm 1955 mang số 56. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường Trần Trung Lập cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *