Đường TRẦN KHẮC CHÂN

Viết đúng tên là Trần Khắc Chân, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hồ Văn Huê.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 9, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hồ Văn Huê, dài khoảng 400 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Hoàng Văn Thụ.
  2. Lịch sử: Đường này trước là con hẻm chưa có tên, từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Khắc Chân cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *