Đường TRẦN CAO VÂN

Từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường Hồ Biểu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 180 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trần Cao Vân cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *