Đường TRẦN BÌNH

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười, dài khoảng 176 mét, lộ giới 38 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Paul Beau. Từ năm 1955 đổi là đường Trần Bình cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *