Đường THÍCH QUẢNG ĐỨC

Từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Kiệm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 3, 4, 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Kiệm, dài khoảng 860 mét, lộ giới 20 mét, qua ngã ba Lê Tự Tài.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là đường làng số 19. Ngày 8-2-1955 đặt tên đường Nguyễn Huệ. Ngày 14-8-1975 đổi là đường Thích Quảng Đức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *