Đường THÁP MƯỜI

Từ đường Gò Công đến đường Hậu Giang.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 5, 6 quận 6, từ đường Gò Công đến đường Hậu Giang, dài khoảng 429 mét, lộ giới 30 – 40 mét, qua các ngã tư Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, các ngã ba Phạm Đình Hổ, Cao Văn Lầu.
  2. Lịch sử: Đường này mang tên Tháp Mười từ thời Pháp thuộc đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *