Đường TÂN HÓA

Từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 6 chung với quận 11, từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa, dài khoảng 604 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cẩn.
  2. Lịch sử: Đường này vốn là đường làng trong thôn Tân Hóa. Từ năm 1954 gọi là đường Tân Hóa cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *