Đường TÂN HÒA ĐÔNG

Từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 6 và chung với huyện Bình Chánh, từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 1900 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cẩn, ngã ba An Dương Vương.
  2. Lịch sử: Đường này là đường làng trong thôn Tân Hòa Đông thời trước, sau nhập vào Thành phố, dân chúng quen gọi đường Tân Hòa Đông lâu ngày thành tên chính thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *