Đường PHÚ LÂM

Từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 758 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Hoàng Lê Kha.
  2. Lịch sử: Bến này vốn là đường đi trong làng Phú Lâm, dân chúng thường gọi là đường Bà Kế. Từ năm 1950 đặt tên bến Phú Lâm cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *