Đường PHAN XÍCH LONG

Từ Rạch Miễu đến đường Nguyễn Đình Chiểu.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 3 quận Phú Nhuận, từ Rạch Miễu đến đường Nguyễn Đình Chiểu, dài khoảng 490 mét, lộ giới 20 – 35 mét qua ngã tư Phan Đăng Lưu.
  2. Lịch sử: Đường này có vào cuối thời Pháp thuộc, khoảng 1940 gọi là đường Hương Mão. Năm 1955 đổi là đường Thái Lập Thành. Sau năm 1975 đổi là đường Phan Xích Long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *