Đường PHAN VĂN KHỎE

Từ đường Kim Biên đến bến Lò Gốm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ đường Kim Biên,  dài khoảng 1726 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gò Công, Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này vốn là hai bến nối tiếp nhau. Đó là bến Distillerie và bến Trần Thanh Cần. Ngày 4-5-1954 nhập hai bến làm một và đổi tên bến Nguyễn Văn Thành. Ngày 4-4-1985 đổi là bến Phan Văn Khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *