Đường PHAN TÂY HỒ

Từ đường Phùng Văn Cung đến đường Cầm Bá Thước.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Phùng Văn Cung đến đường Cần Bá Thước, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên Phan Tây Hồ cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *