Đường PHẠM VĂN CHÍ

Từ đường Bình Tây đến bến Lò Gốm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ đường Bình Tây đến bến Lò Gốm, dài khoảng 2175 mét, lộ giới 20 – 35 mét, qua các ngã tư Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Phạm Phú Thứ, Bình Tiên, Bà Lài.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Thơ Ký. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Phạm Văn Chí cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *