Đường PHẠM PHÚ THỨ

Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Bình Tiên.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận 6, từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Bình Tiên, dài khoảng 764 mét, lộ giới 20 mét, qua hai ngã tư Gia Phú, Văn Thân.
  2.  Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Poste De Police. Ngày 23-1-1943 đổi tên là Coffyn. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Phạm Phú Thứ cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *