Đường PHẠM ĐÌNH HỔ

Từ đường Phạm Văn Chí đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 6 quận 6, từ đường Phạm Văn Chí đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 556 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Bãi Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười, Lê Quang Sung.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Danel. Từ 1955 đổi là đường Phạm Đình Hổ cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *