Đường NHIÊU TỨ

Từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường Trần Kế Xương đến cuối đường đi vào trong xóm, dài khoảng 100 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, vì bên đường có nhà ông Nhiêu Tứ, nên dân chúng quen gọi đường Nhiêu Tứ lâu thành chính thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *