Đường NGUYỄN VĂN TRỖI

Từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 10, 11, 12, 15, 17 quận Phú Nhuận và chung với quận Tân Bình, từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2940 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Cao Thắng, ngã tư Huỳnh Văn Bánh, ngã ba Duy Tân, ngã tư Trần Huy Liệu, ngã ba Hồ Biểu Chánh, các ngã tư Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Thị Huỳnh, cổng xe lửa số 7, ngã ba Mai Văn Ngọc, các ngã tư Trương Quốc Dụng, Nguyễn Trọng Tuyển.
  2.  Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu là đường làng số 26, sau gọi là đường Impératrice nối dài. Từ năm 1930 gọi là đường Mac Mahon nối dài. Sau năm 1945 gọi là đường Général De Gaulle nối dài. Năm 1955 đặt tên đường Ngô Đình Khôi. Năm 1963 đổi là đường Cách Mạng 1-11. Ngày 14-8-1975 nhập với đường Công Lý thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4-4-1985 lại tách ra thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *