Đường NGUYỄN VĂN LUÔNG

Từ kinh Ruột Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 12 quận 6, từ kinh Ruột Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 25 mét, qua ngã tư Hậu Giang, các ngã ba Chợ Lớn, Lý Chiêu Hoàng.
  2. Lịch sử: Đường này trước kia là đường làng đi từ Phú Lâm đến Phú Định. Ngày 10-1-1972 đặt tên là đường Thiệu Trị. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Văn Luông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *