Đường NGUYỄN TRỌNG TUYỂN

Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hoàng Văn Thụ.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 10, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba Nguyễn Đình Chính, ngã tư Trần Huy Liệu, ngã ba Nguyễn Thị Huỳnh, cổng xe lửa số 8, các ngã tư Trương Quốc Dụng, Nguyễn Văn Trỗi, ngã ba Đặng Văn Ngữ (trên địa bàn quận Phú Nhuận).
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Martin Pellier, dân chúng quen gọi đường Lò Đúc. Năm 1955 đổi là đường Nguyễn Minh Chiếu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Trọng Tuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *