Đường NGUYỄN THỊ NHỎ

Từ đường Trang Tử đến đường 3-2.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, phường 2 quận 6, từ đường Trang Tử đến đường 3-2, dài khoảng 1012 mét, lộ giới 25 mét, qua ngã ba Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Trãi, ngã tư Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quý.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này nằm trên bờ kinh Bao Ngạn nên mang tên Quai de Ceinture, bao quanh từ bến Lê Quang Sung đến ngã tư Bảy Hiền. Từ năm 1955 đổi tên là đường Dương Công Trừng. Sau đó kinh Bao Ngạn bị lấp bằng, dân chúng tự động chiếm đất chiếm đường làm nhà, cắt đường Dương Công Trừng thanh hai đoạn tách biệt nhau. Ngày 4-4-1985 đổi cả hai đoạn là đường Nguyễn Thị Nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *