Đường NGUYỄN THỊ HUỲNH

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc.

  1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc, dài khoảng 250 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tư Nguyễn Văn Trỗi.
  2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 được đặt tên đường Tự Đức. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Thị Huỳnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *