Đường NGUYỄN PHẠM TUÂN

Từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 150 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *