Đường NGUYỄN HIỀN

Từ đường Điện Biên Phủ đến đường số 4 trong cư xá Đô Thành.

Vị trí : Đường năm trên địa bàn phường 4 quận 3, từ đường Điện Biên Phủ đến đường số 4 trong cư xá Đô Thành, dài khoảng 240 mét.

Lịch sử : Từ năm 1955 đường mang tên Cư Xá Đô Thành vì là đường trục chính của cư xá cùng tên. Năm 1999 UBND Thành phố đặt tên là đường Nguyễn Hiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *