Đường NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh.

  1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 8, 11, 15 quận Phú Nhuận, từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Huỳnh Văn Bánh, dài khoảng 770 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Trần Hữu Trang, Nguyễn Văn Trỗi.
  2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa có tên. Từ năm 1955 đặt tên đường Minh Mạng. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Đình Chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *