Đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Từ đường Thích Quảng Đức đến đường Nguyễn Kiệm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3, 4 quận Phú Nhuận, từ đường Thích Quảng Đức đến đường Nguyễn Kiệm, dài khoảng 400 mét, lộ giới 20 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là hẻm Lê Văn Bền. Từ năm 1955 đặt tên đường Nguyễn Đình Chiểu cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *