Đường NGUYỄN ĐÌNH CHI

Từ đường Minh Phụng đến cuối đường.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến cuối đường, dài khoảng 764 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Đường này trước kia là hương lộ 54. Ngày 10-1-1972 đặt tên là đường Phạm Quỳnh. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Đình Chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *