Đường NGÔ THỜI NHIỆM

Từ đường Trường Sa (mới) đến đường Cao Thắng.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, từ đường Trường Sa trên bờ kinh Thị Nghè đến đường Cao Thắng trong chợ Phú Nhuận, dài khoảng 100 mét, lộ giới 8 mét.
  2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Ngô Thời Nhiệm cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *