Đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi).

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 7, 8  quận 3, từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý, dài khoảng 3498 mét, qua các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Trần Quốc Toản, ngã tư Lý ChínhT hắng.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường mang số 26. Ngày 1 tháng 2 năm 1905 đặt tên là đường Impératrice. Năm 1870 đổi tên là Mac Mahon. Ngày 28 tháng 12 năm 1945 cắt đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến cầu Công Lý đổi là đường Général De Gaulle. Ngày 15 tháng 1 năm 1952 đổi đoạn Mac Mahon thành đường Maréchal De Lattre De Tassigny. Ngày 22 tháng 3 năm 1955 nhập 2 đường làm một và đặt tên là đường Công Lý rồi sau đó là đường Ngô Đình Khôi. Ngày 14 tháng 8 năm 1975 nhập với đường Cách Mạng 1/11 thành một đường và đặt tên là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4 tháng 4 năm 1985 cắt thành hai đường, giữ tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn trên đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *