Đường MINH PHỤNG

Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 5, 6, 8, 9 quận 6 và chung với quận 11, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới, dài khoảng 1977 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã tư Tháp Mười, Lê Quang Sung, ngã ba Nguyễn Phạm Tuân, bến Phú Lâm, ngã tư Hồng Bàng (trên địa bàn quận 6).
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 47. Từ năm 1955 đặt tên đường Minh Phụng cho đế nay, nhưng lúc đó chỉ mới đến đường Xóm Đất. Sau ngày 30-4-1975 làm thêm đoạn từ Xóm Đất đến đường Bình Thới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *