Đường LÝ CHÍNH THẮNG

Từ đường Hai Bà Trưng đến công trường Dân Chủ.

Vị trí : Đường nằm trên dịa bàn các phường 7, 8, 9 quận 3 dài khoảng 1674 mét, qua ngã ba Huỳnh Tịnh Của, ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã ba Đoàn Công Bửu, các ngã tư Trần Quốc Thảo, Trương ĐỊnh, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông.

Lịch sử : Trước kia đường này là đường xe bò cặp theo rạch Nhiêu Lộc. Từ năm 1865 được chỉnh trang và đặt tên là Avalanche. Ngày 24 – 4 – 1920 đổi tên là đường Champagne. Ngày 22 – 3 – 1955 đổi là đường Yên Đổ. Ngày 14 – 8 – 1975 đổi là đường Lý Chính Thắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *