Đường LÝ CHIÊU HOÀNG

Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 quận 6, từ đường Nguyễn Văn Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1160 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Bình Phú.
  2. Lịch sử: Đường này nguyên là đường làng, trước kia chưa có tên. Ngày 10-1-1972 đặt tên đường Lý Chiêu Hoàng cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *