Đường LÊ VĂN SĨ

Từ cầu Lê Văn Sĩ đến lăng Cha Cả (Ngã năm Hoàng Văn Thụ mới), dài khoảng 3268 mét.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 13, 14 quận 3, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, từ cầu Lê Văn Sĩ đến lăng Cha Cả, qua ngã tư Trần Quang Diệu, cổng xe lửa số 6, ngã tư Huỳnh Văn Bánh, Đặng Văn Ngữ, ngã ba Tân Canh, ngã tư Phạm Văn Hai, Bùi Thị Xuân, ngã năm Nguyễn Trọng Tuyển.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường này mang tên Eyriaud des Vergnes (từ đường Võ Văn Tần đến đường ray xe lửa). Năm 1955 đổi tên là đường Trương Minh Giảng (đến ranh giới tỉnh Gia Định) và làm tiếp đoạn từ đường xe lửa đến lăng Cha Cả, đặt tên đoạn từ ranh tỉnh Gia Định đến lăng Cha Cả là đường Trương Minh Ký. Ngày 14 – 8 – 1975 nhập hai đường làm một và đặt tên là đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 4 – 4 – 1985 cắt thành 2 đường và đổi tên Lê Văn Sĩ đoạn trên đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *