Đường LÊ TRỰC

Từ đường Gia Phú đến Bãi Sậy.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 6, từ đường Gia Phú đến Bãi Sậy, dài khoảng 192 mét, lộ giới 12 mét.
  2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Akas. Ngày 19-10-1955 đổi là đường Lê Trực cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *