Đường LÊ QUÝ ĐÔN

Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Thị Sáu,

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 6, 7 quận 3, dài khoảng 879 mét qua các ngã tư Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương.

Lịch sử : Thời Pháp thuộc đường chỉ có từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Đình Chiểu, mang tên đường Palais. Ngày 24 – 3 – 1897 đổi tên là Barbet. Trong thời gian 1905 – 1906 đường được nối dài đến Võ Thị Sáu. Ngày 30 – 8 – 1926 có lệnh sửa chữ Barbet thành Barbé. Ngày 22 – 3 – 1955 đổi tên Lê Quý Đôn cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *