Đường LÊ QUÍ ĐÔN

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến cuối đường.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường Huỳnh Văn Bánh đến cuối đường, dài khoảng 500 mét, lộ giới 10 mét.
  2. Lịch sử: Trước kia là con hẻm. Từ năm 1955 mới được đặt tên đường Lê Quí Đôn đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *