Đường LÊ QUANG SUNG

Từ đường Ngô Nhân Tịnh đến bến Lò Gốm.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 6, 9 quận 6, từ đường Ngô Nhân Tịnh đến bến Lò Gốm, dài khoảng 1558 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Chu Văn An, Xóm Vôi, Nguyễn Thị Nhỏ, ngã tư Phạm Đình Hổ, ngã ba Mai Xuân Thưởng, các ngã tư Minh Phụng.
  2. Lịch sử: Đường này nằm trên tả ngạn rạch Lò Gốm nên thời Pháp thuộc mang tên Quai de Lò Gốm. Từ năm 1955 gọi là bến Lò Gốm. Ngày 4-4-1985 cắt đoạn này thành đường riêng, đặt tên là đường Lê Quang Sung, vì đoạn rạch này đã bị lấp bằng, nên không gọi bến nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *