Đường LÊ NGÔ CÁT

Từ đường Ngô Thời Nhiệm đến đường Điện Biên Phủ.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, dài khoảng 185 mét.

Lịch sử : Đường này trước kia thuộc đất của tư nhân. Từ ngày 29 tháng 4 năm 1940 chủ nhân hiến cho Thành Phố, mang tên đường Louis Cazeau. Ngày 19 tháng 10 năm 1955 đổi thành Lê Ngô Cát đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *