Đường LAM SƠN

Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường.

  1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 220 mét, lộ giới 16 mét.
  2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Lam Sơn cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *