Đường KỲ ĐỒNG

Từ đường Trần Quốc Thảo đến đường Nguyễn Thông.

Vị trí : Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 3, dài khoảng 595 mét, qua các ngã ba Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan.

Lịch sử : Năm 1939 đường này mới mở nhưng chỉ có đoạn từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến đường Nguyễn Thông và mang tên là Rédemptoriste. Từ năm 1955 làm tiếp đoạn còn lại và đổi tên thành đường Kỳ Đồng cho đến nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *